Project Description

Hvor RESILIENT er jeres organisation?

Faktabox:

Resiliens kommer fra det engelsk – “Resilience”, og kan oversættes til “ukuelighed” eller “robusthed”. Det er oprindeligt et psykologisk begreb om en særlig modstandskraft, der gør, at man som menneske klarer sig godt, på trods af dårlige livsbetingelser.

Brugt om organisationer handler det om organisationens evne til at indoptage store forandringer og restituere efter stærke påvirkninger.

Et billede på resiliens kan være tumlingen fra børneværelset. Det kan vippes af ydre påvirkninger, men når påvirkningen aftager, rejser den sig igen… Et menneske eller en organisation ville rejse styrket og klogere.

Hvis I gerne vil træne resiliens i jeres organisationer, kan det godt gøres uden at tage på et tre måneders ophold i et tibetansk kloster (selvom det også lyder som en spændende idé).

Her er et par steder, I kan starte:

Del jeres gode historier i organisationen

Dyrk jeres successer som noget, I kan gentage – og jeres fiaskoer som noget forbigående

Sørg for, at I som organisationer har mål, som er værdifulde – og vær forberedt på forhindringer

Skab en kultur for taknemmelighed – både over det, I individuelt oplever og overfor hinanden

Dyrk relationerne i organisationen

(Kilde: Martin Seligman, Paula Davis-Laac m.fl.)

Dette er selvfølgelig nemmere sagt end gjort – men udbyttet står, ifølge forskningen, i meget høj grad mål med indsatsen. Det ka’ betale sig!

God arbejdslyst

2beGREAT

Tlf. 4083 3381