Project Description

Langt de fleste organisationer har identificeret nogle fokusområder, som det er vigtigt at arbejde med for at fastholde konkurrenceevnen.

Specielt for videntunge virksomheder er et af disse områder ofte…videndeling.

Det er er mange gode grunde til! En af dem er naturligvis, at ikke-delt viden udgør en kæmpe forretningsmæssig risiko – og en anden grund er, at viden, der ikke deles og udfordres fisikerer at blive til fastgroede holdninger og rigid adfærd.

Fastgroede holdninger og rigid adfærd har aldrig været et godt udgangspunkt for øget konkurrenceevne…endsige overlevelse.

Hvordan kan det så være, at initiativer, der fremmer f.eks. videndeling og -udvikling har så trange kår, når de gode intentioner rammes af hverdagen?

FORDI VI IKKE BEHANDLER DET VIGTIGE SOM VIGTIGT!

Faktum er, at hvis vi som ledere (og medarbejdere) tillader, at det vigtige behandles som ikke-vigtigt, så er dette netop, hvad der sker.

Det vigtige bliver ikke-vigtigt – og det vigtige er for vigtigt til, at vi bør tillade, at det sker.

Opfordringen er ganske enkel: Tag ansvar for, at det vigtige behandles som vigtigt!

(for øvrigt har viden, der deles, en voldsom evne til at skabe ny viden – og udvikle både organisationer, mennesker og forretningsresultater.

God arbejdslyst

2beGREAT