Situational Leadership

I Situationsbestemt Ledelse® fastlægges, udvikles og trænes lederens evner til at matche egen ledelsesstil med den givne situation og dermed anvende de rette lederstile over for medarbejderne. Målet er på den måde at skabe større motivation, bedre resultater og mere overskud i hverdagen hos lederen og medarbejderne. Udviklingen af medarbejdere har det langsigtede formål at hjælpe dem til at nå deres højeste præstationsniveau via motiverende ledelse.

Målgruppen er Topledere, mellemledere, personer,som arbejder med organisationsudvikling og projektledelse og generelt personer
med alle former for ledelsesansvar.

Udbytte

 • Udvikling af ledelsesmæssige kompetencer
 • Klarlæggelse af medarbejderes konkrete udviklingsområder
 • Forståelse for lederens styrker og udviklingsområder i forhold til lederstilene
 • Personlig handleplan
 • Effektivt værktøj i forbindelse med oplæring og udvikling af medarbejdere
 • Fælles ledelsessprog
 • Bedre match mellem medarbejdernes kompetenceniveau og lederens daglige ledelse
 • Fastlæggelse af kompetenceniveauer i forhold til modellen
 • Fastlæggelse af ledelsesstile
 • Personlig feedback i form af en 360 graders leder og påvirkningsanalyse
 • Træning i anvendelse af værktøjet
 • Frigivelse af flere ressourcer til at arbejde med de langsigtede målsætninger for virksomheden

Anvendelsesområder Situationsbestemt Ledelse® kan anvendes til:

 • Leder- og medarbejderudvikling
 • Nedbringelse af høj medarbejderomsætning
 • Kommunikations- og dialogværktøj
 • Personlig coaching
 • Motivering og fastholdelse af medarbejdere
 • Bedre fælles ledelsessprog for lederne

Form

Inden uddannelsesstart udarbejder deltagerne en lederadfærdsanalyse, som fortæller om egne leder- og udviklingsstile. Hertil kobles andres opfattelse af deltageren gennem en tilsvarende lederadfærdsanalyse. Der undervises via omfattende uddannelsesmateriale, og det lærte trænes i praksis via cases. Situationsbestemt Ledelse® er et koncept, som består af korte, teoretiske indlæg og praktiske øvelser kombineret med videoklip og spil.

Certificerede undervisere i Situationsbestemt Ledelse® (Hersey)

Hør mere her

 

Eller forespørg os: frans@2begreat.dk