Performance Team

“Culture eats Strategy for Breakfast”

High performance kulturer øger omsætningen med 682% mod 166% for low performing kulturer, ifølge 20 års forskning ved Harvard Buiness School. Overskuddet voksede med 756% mod 1% i low performing kulturer.

Højtydende organisationer samler alt det der, definerer deres unikke karakter og samler mennesker omkring en dybere følelse af formål.

Vi kan hjælpe med at disse stærke følelser  – kulturen, der bliver gjort til handling. En vision uden en handlingsplan er bare en drøm.Handling uden visioner slid og slæb!

Dette forløb handler om hvordan man som leder kan skabe og lede en high performance kultur!

Mange organisationer har igangsat fremragende strategier, som ikke blev til noget, fordi “culture eats Strategy for Breakfast”. Kulturen skal dyrkes (Latin: cultura, “cultivation”), en kultur der især kommer til udtryk I adfærd og handling. En organisation påtager” sig lederens kultur, og derfor er det helt vitalt at lederen har fokus på at det er dig der skaber kulturen!!

Organisationens succes afhænger af ledere og medarbejderes adfærd! Og organisationens styrke afhænger af kulturens styrke!

Udbytte:

  • Identificeret kulturniveauer og udviklingsmuligheder i jeres organisation
  • Identificeret netværkene i din organisation
  • Du bliver konfronteret med dig selv og organisationens kultur
  • Dyrk kulturen i organisationen og i forhold til kollegerog medarbejdere
  • Inspirerer og udvikler andre
  • Hvordan du anvender værdier der guider beslutninger
  • Opbygning af partnerskaber
Hør mere her

 

Forespørg os: frans@2begreat.dk