Great Leadership - fantastisk lederudvikling

Great Leadership – lederudvikling, der skaber lederskab

Hvorfor arbejde med lederudvikling?

Når I sætter fokus på virksomhedens, ledernes og medarbejdernes lederskab skaber I fundamentet for at levere værdi til og sammen med jeres kunder – og skabe fantastiske forretningsmæssige resultater.

Lederen som kulturbærer

”Great Leadership” sætter fokus på fantastisk lederudvikling og lederskab på såvel personligt som organisatorisk plan – og fokuserer på lederens rolle som kulturbærer. En kulturbærer forstår vigtigheden i at dyrke kulturen, så der skabes en effektiv og værdiskabende organisation.

”Great Leadership er forankret i, at fantastiske resultater skabes i organisationer, der formår at opfatte og forme sin egen fremtid. Med udgangspunkt i formulering og kommunikation af en attraktiv vision, det rette mindset og de nyeste leadership værktøjer er det muligt at lede mennesker, innovation og processer mod udviklingen af en ”vi-kultur” og fantastiske resultater.

Det forudsætter både personlig udvikling, lederudvikling og indblik i den store ledelsesværktøjskasse.

Fremtidens leder

Fremtidens lederprofil karakteriseres blandt andet ved at være ydmyg, viljefast, ambitiøs på organisations vegne, eftertænksom, beskeden og en god lytter (Jim Collins, ”Good to Great”). Fremtidens leder er disciplineret, kender og mestrer sig selv, kan kommunikere, coache, sparre og udvikle både sig selv og andre – og behersker samtidig de klassiske discipliner inden for management, f.eks. planlægning, budgettering, kvalitetssikring og kontrol.

Lederen har fokus på helheden og forstår både forretningsmæssige sammenhænge såvel som psykologiske og adfærdsmæssige mønstre – og formår gennem sit lederskab at engagere og motivere hele sin organisation til at yde det bedste for at nå de fælles mål.

Fokus i “Great Leadership” – lederudvikling

”Great Leadership” – lederudvikling arbejder med lederens evne til at skabe  følgeskab og lede en organisation mod ambitiøse mål.

Vores individuelt tilpassede lederudviklingsprogrammer tager udgangspunkt i, at lederen skal:

  • Skabe mening,  retning og rammer
  • Være autentisk og have ”styr på sig selv”, sine værdier, personlighed og adfærd
  • Fokusere på organisationen, medarbejderne og virksomhedens kunder  fremfor sig selv
  • Skabe energi og itælesætte potentialet
  • Have et åbent sind og hjerte – ”der findes andre sandheder end min”
  • Kunne føle, sanse og forstå andre – og reflektere bevidst over egen og andres adfærd og resultatopnåelse
  • Kunne kommunikere – gøre fælles for at samstemme mission, vision, værdier og strategi
  • Kunne coache, sparre, facilitere, udvikle og inspirere

Er du interesseret i at vide mere om ”Great Leadership” – lederudvikling? Kontakt os for en uforpligtende dialog!

Få mere at vide om Great Leadership – lederudvikling