Forskningsprojekt med Aalborg Universitet

2beGREAT gennemfører et forskningsprojekt i samarbejde med Aalborg Universitet, CREBS (Center for Research Excellence in Business modelS).Formålet er at få udviklet en række modeller og værktøjer som kan være med til gøre SMV`ere endnu mere fantastiske.

Vi forsøger at finde ud af hvad det er SMV`ere gør, når de er fantastiske, ud fra hypoteser om at den fantastiske SMV hviler på en god eksekvering af en stærk forretningsmodel i branchen.

Her  undersøger vi om forretningsmodellen er unik og godt eksekveret. Og efterfølgende undersøges hypotesen om, at Værdisæt og mindset har en afgørende betydning for denne eksekvering – er det virksomheder, som er gennemsyret af værdierne og mindsettet,som eksekverer godt og er fantastiske SMVer?

Vi har ultimo oktober fået svar fra 735 SMV`ere der har svaret på 85 spørgsmål, hvor vi har fokus på performance, forretningsmodellen, værdiskabelse, relationer og leadership. Samtidig undersøger vi om resultaterne fra Good to Great og Tribal Leadership også gælder for fantatiske SMV`ere.

Næste step i forskningsprojektet er en række kvalitative interview med nogle af de bedste SMV`ere der er med i undersøgelsen.

Vil du vide mere er du meget velkommen til at kontakte Kim Tange, 28 590 598, kim@2begreat.dk