af Jesper Oehlenschläger

De fleste af os kender sikkert til det, at mængden af opgaver og forpligtelser til tider overstiger den tid, vi oplever, vi har til rådighed – både i arbejdslivet og privatlivet. At vi nogle gange oplever, at vi går for tidligt hjem fra arbejde blot for at komme for sent hjem til familien…

For mange af os handler det sikkert ofte om, at det opleves som svært at sige fra overfor opgaverne og forpligtelserne – enten fordi de er spændende, nødvendige eller at vi oplever en forventning fra andre (og nogle gange kommer de bare snigende ind på ryggen på os) – men desværre bliver opgaverne jo ikke løst, bare fordi vi siger ja til dem. Der skal noget tid til – og det er en begrænset ressource for os alle.

En af de måder, der for mange gør det nemmere at sige til og fra overfor både opgaver og forpligtelser, kan være at sætte sig nogle mål for de forskellige områder i såvel arbejds- og privatlivet. Det kan være mål for salgsarbejdet – hvilke kunder vil jeg sætte ind overfor i den kommende uge, måned, kvartal? Hvilke produkter og ydelser vil jeg fokusere på? Hvilken viden vil jeg arbejde på at opnå? Det kan være mål for ledelsesopgaven – hvilke ændringer vil jeg arbejde på at implementere i en given periode? Hvilke medarbejdere vil jeg forsøge at udvikle/fokusere på i en periode? Hvilke udfordringer vil jeg forsøge at løse i dag/i ugen/i løbet af måneden etc? – og det kan selvfølgelig være i privatlivet – hvor meget tid vil jeg tilbringe med familien? Hvilke aktiviteter/oplevelser kunne jeg tænke mig at skabe? Hvordan skal hverdagen hænge sammen i den næste uge/måned?

Hvis du kender dine mål og dermed også dine prioriteringer er det nemmere at sige fra, når der melder sig opgaver, der falder uden for dine målsætninger – sikkert ikke altid, men dog oftere, end hvis du ikke havde sat nogle mål op.

Men at sætte sig mål kræver, at du tænker dig om – at du reflekterer! Og det skal der også sættes af til..

Nu har du brugt 5-10 minutter på at læse denne korte artikel igennem – og jeg vil gerne opfordre dig til, at du umiddelbart herefter finder ca. 30 minutter i løbet af ugen, som du kan hellige til dig selv og din egen målsætning. Gør det til vane at gøre dig følgende overvejelser mindst en gang om ugen:

  1. Hvilke hovedområder vil jeg arbejde med i den kommende måned?
  2. Hvad vil jeg gerne opnå indenfor disse områder i den kommende måned?
  3. Hvilke handlinger skal jeg udføre for at nå disse mål?
  4. Hvornår kan jeg realistisk gøre det?

Og husk, at dine mål skal have KRAFT – være konkrete, realistiske, ambitiøse og attraktive , formulerede og tidsfastsatte. Og at det er langt mere legalt at sige nej end at sige ja og så alligevel ikke løse opgaven…

God fornøjelse!