Great Leadership – når lederskabet er bevidst

Af Frans G. Laursen Jeg har i mit liv mødt rigtig mange ledere, som absolut ikke er ledere. De har ganske vist den formelle autoritet. En autoritet som anvendes planlægning, instruktion, overvågning og kontrol og opfølgning af arbejdsopgaver, processer og politikker, for i sidste instans at afstemme om virkeligheden stemmer overens med det budgetterede. En [...]