v. Kim Tange, partner i 2beGREAT

Vi har prøvet at samle en række spændende ledelsesværktøjer i en værktøjskasse, hvor værktøjerne kan hentes online. Værktøjerne står i tilfældig rækkefølge

Business Model Canvas

Et analytisk værktøj, til udvikling af nye forretningsmodeller eller optimering af gamle. Business Model Canvas er en af de mest populære metoder til udvikling af forretningsmodeller. Vi synes det er et fantastisk værktøj at arbejde, fordi det er enkelt og samtidig giver overblik. Og værktøjet ligger op til at mange fra organisationen kan deltage i udviklingen af forretningsmodeller. Værktøjet skarpretter især tilgangen til markedet.

http://www.businessmodelgeneration.com/

From Good To Great

Transformer din virksomhed fra at være en god virksomhed til at blive en fantastisk virksomhed.Værktøjet er spændende i sig selv, og især fordi det virkelig udfordrer ledere, da mange ledere vil være nødt til at ændre mindset og adfærd, for at øge performance.

http://www.jimcollins.com/tools.html

Tribal Leadership

Øge organisationens performance. Også her skal lederne arbejde med mindset og adfærd, både for sig selv og sine medarbejdere. Desuden kan vi også anbefale Tribal Leadershp strategi værktøjet, som er en anden måde at arbejde med strategi på, end man ellers ofte gør. Involverende og kulturen bliver involveret.

http://www.triballeadership.net/resources?paperclip

Lederweb

Mange forskellige værktøjer inden for strategi, personaleledelse og udvikling af dig selv. Her er rigtig meget inspiration at hente som leder, som især har fokus på ledelse inden for det offentlige. Men der er sandelig også meget inspiration at hente for ledere i private virksomheder, da det hele handler om ledelse.

http://lederweb.dk/

Lederne.dk

Ledelsesværktøjer vedr. ledelse, trivsel og stress. Også her er der rigtig meget inspiration at hente omkring ledelse og hvordan du kan udvikle dig som leder.

http://www.lederne.dk/lho/Ledersparring/ledelse/ledelsevidenogvaerktoejer.htm

Arbejdsmiljoweb.dk

Værktøj til at få et endnu bedre arbejdsmiljø, mere trivsel og bedre performance. Værktøjer til ledelse og trivsel. Vi kan godt lide at vi her kan finde nogle ret konkrete værktøjer til hvordan man kan arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø – især er det interessant at arbejde med konfliktkultur, og som leder at arbejde med at komme af med konfliktskyheden.

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse

Konfliktløsning

Værktøjer til konflikthåndtering. Vi finder disse værktøjer og inspiration særligt interessante, da der er mange konflikter i organisationer som der ikke bliver taget hånd om i tide. Det betyder sygemeldinger, og dermed går det ud over trivsel og performance. Og ved at håndtere konflikter i tide, kan mange sygedage undgås, så trivsel og performance øges.

http://konfliktloesning.dk/side/15/konfliktl_sning

God selskabsledelse / Corporate Governance

Her finder du spændende inspiration til hvad god selskabsledelse handler om. Ledere er bestyrelsesmedlemmer og ledere som har bestyrelser, kan få rigtig god inspiration til hvad god selvskabsledelse er, også selvom man ikke er et børsnoteret selskab.

http://corporategovernance.dk/

Startvækst

Mange forskellige værktøjer omkring drift af virksomhed samt vækst af virksomheden. Her findes nogle helt konkret værktøjer og dokumenter, som kan bruges i dagligdagen, både for iværksættere og virksomheder i drift.

https://startvaekst.virk.dk/

Innovations værktøjskassen

Her finder du mange forskellige tilgange til innovation, som hver især kan være med til at give nye perspektiver på den udfordring eller det problem der arbejdes med at innovere.

http://innovation.blogs.ku.dk/

Daniel Pink – Motivation

Den sidste nye værktøjskasse inden for motivation. At få medarbejdere og ledere til at præstere handler om motivation af mennesker, og derfor finder vi disse værktøjer særdeles nyttige for ledere, især hvis man som leder ønsker top performance og trivsel i virksomheden.

http://www.danpink.com/resources/

Rigtig god fornøjelse!